Områdeskarta

Nedan är en schematisk bild över koloniområdet! Områden med odlingslotter är förlagda intill parkeringarna. 

bild (18)