Bilder

IMG_1471

Ovan syns ladan – vår gemensamma byggnad för aktiviteter, möten m.m.
Här finns även servering som används vid t.ex. öppet hus.

IMG_1469

Ett av områdena som är upplåtet för odlingslotter!

photo5

Två av stugorna längs med ”Solrosrundan”.

IMG_1472

Lekparken i centrum av området, självklart har även odlingslådor sin plats här.

IMG_1473

På området finns en toalettbyggnad med fräscha toaletter och dusch.
Här turas vi om att ha ”städveckor”.

IMG_1468

Grusgångar är standard i området utom cykelvägen som går
genom området. Stugägaren ansvarar för att hålla gången fri från ogräs.